#näeNepsy ry (y- tunnus 3175529-7) pitää yllä naenepsy.fi -verkkopalvelua ja siihen liittyvää verkkoyhteisöä sekä toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on levittää tietoisuutta neurokirjon ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta ja parantaa sitä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin, kiitos jäsenille ja tervetuloa myös kaikki uudet!

Jäsenille on lähtenyt jäsenkirje. Merkitse jo kalenteriin syyskokous jäsenille, 13.11.2021 klo 15. Saat kutsun etäosallistumiseen lähempänä.

Sääntöjen mukaan asialistalla:

Syyskokous

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,

pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2kpl).

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, ja 4 varsinaista jäsentä sekä

0-3 yleisvarajäsentä.

6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle

varahenkilö.

7. Hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma.

8. Hyväksytään tulevan vuoden talousarvio.

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Aurinkoista syksyn alkua,

#näeNepsy ry:n hallitus

Tavoitteemme

Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä naenepsy.fi -verkkopalvelua ja siihen liittyvää verkkoyhteisöä sekä toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on levittää tietoisuutta neurokirjon ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta ja parantaa sitä. Löydät säännöt sivun alaosasta.  Tavoitteenamme on tietoisuuden lisääminen ja yhteis­kunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelu­rakenteeseen ja koulu­polkuihin sekä palvelu­ohjauksen vahvistaminen.

Liity jäseneksi

Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme ja autat meitä kehittämään sitä. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20e kalenterivuodessa. Kannattajajäsenet voivat maksaa 10 eurosta ylöspäin itse valitsemansa summan yhdistyksen toiminnan tukemiseen per kalenterivuosi. 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 1.Rekisterinpitäjä

#näeNepsy ry c/o Argillander, Possilankatu 47 a 1 33400 Tampere, email naenepsy.ry@gmail.com


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja Johanna Argillander, sihteeri Riikka Seppälä, rahastonhoitaja Soile Roth, naenepsy.ry@gmail.com


3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?


Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

-Jäsenviestintä

-Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen


4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:


-rekisteröidyn perustiedot: nimi*

-rekisteröidyn yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot

-yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöä koskevat tiedot

-jäsenyystiedot (jäsenyyden kesto, jäsenlaji)

-jäsenmaksutiedot


Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman muita yllä mainittuja tietoja emme voi tarjota tietoa toiminnasta.


5. Mistä saamme tietoja?


Saamme tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteröidyt ovat hakeneet jäsenyyttä lomakkeella.


6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?


Tietoja säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan suojatulla palvelimella. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?


Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella. Palveluntarjoaja huomioi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Säilytämme jäsentietoja vähintään jäsenyyden keston ajan, ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.


8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?


Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat jäsenrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.


9. Kehen voit olla yhteydessä?


Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.


10. Tietosuojaselosteen muutokset


Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.